Mielenterveyden keskusliiton verkkosivuilla kerrotaan, että masennuksesta kärsii noin 9 % suomalaisista*. Aina oireet eivät edes kehity diagnoosiksi asti, onneksi. Mitä varhaisemmassa vaiheessa uupumuksen oireita itsessään havaitseva ihminen osaa hakea apua, sen helpompi on saada voimat takaisin. Avun hakemisen esteenä on usein häpeä, joka mielenterveysongelmiin yhä liitetään. Suorituskeskeisessä yhteiskunnassamme on noloa tunnustaa, että omat voimat eivät enää riitä. Tämän häpeän poistamisessa ja avoimuuden lisäämisessä haluan itse omalla esimerkilläni olla mukana.

Jokaisella masennukseen sairastuneella on oma, ainutlaatuinen tarinansa. Niin minullakin, ja tulen mielelläni kertomaan omani. Miten masennukseni ilmeni? Miltä se tuntui? Miten se vaikutti läheisiini? Mikä auttoi minua selviytymään? Mistä ja miten sain apua?

 

Pyydä minut puhumaan:

sari@sarikortesoja.fi

Minut voi tilata puhumaan esimerkiksi erilaisiin yhdistysten tilaisuuksiin tai oppilaitoksiin, kun tarvitaan kokemuspohjaista tietoa ja näkemystä. Puhun mielelläni myös kirjoittamisesta ja sen tuomasta avusta sekä runokirjani synnystä, esimerkiksi kirjaston vieraana. Tilaisuuden näkökulma ja teema sovitaan tilaajan kanssa.